Mensen in dichtbevolkte gebieden ervaren steeds meer problemen met hun wifi netwerken omdat het aantal netwerken maar ook het gebruik ervan, enorm is gestegen.

Door al die signalen, slipt simpelweg de lucht dicht voor wifi verkeer. Er treden storingen op en dat kan grote gevolgen hebben voor bedrijven die volledig afhankelijk zijn van wifi. Als er een storing optreedt, kunnen bepaalde bedrijfsprocessen wel eens stoppen met functioneren.

Steeds meer zien we gratis wifi netwerken ontstaan, zoals op stations en in bussen en treinen.

Maar daar blijft het niet bij. Zo ligt er een plan klaar om voor 10 miljoen euro wifi uit te rollen in 38 Nederlandse steden. En alle klanten van Ziggo creëren ook met hun router een hotspot. Allemaal signalen, wat elkaar erg stoort.

Zeker op de 2.4GHz band is veel interferentie. Meeste netwerken maken van deze frequentie gebruik. De nieuwere en snellere 5GHz frequentie is in opmars, maar wordt nog niet veel gebruikt. Daar zien we dat er nog veel ruimte en capaciteit vrij is. Knelpunt nu is dat veel apparaten nog niet overweg kunnen met een signaal op 5GHz of zelfs een dualband.